Barna i barnehagen har ulykkesforsikring hos If Forsikring.

Nedenfor er utdrag av forsikringsavtalen.

 

 

Kollektiv ulykke Grunndekning

08.09.2017

07.09.2018

 

 

Dekning

 

 

 

 

Medisinske utgifter ulykke

 

 

 

 

Forsikringssum

 

 

Ubegrenset

 

Egenandel

 

 

0

 

Menerstatning ulykke

 

 

 

 

Egenandel

 

 

0

 

Utgifter

 

 

5

 

Tilleggsinformasjon

 

 

% av forsikringssummen ved menerstatning

 

Forsikringssum

 

 

1 000 000

 

Type forsikringssum

 

 

Fast beløp

 

Minste invaliditetsgrad

 

 

1 %

 

 

Kollektiv ulykke Grunndekning

08.09.2017

07.09.2018

 

709

Dekning

 

 

 

 

Medisinske utgifter ulykke

 

 

 

 

Forsikringssum

 

 

Ubegrenset

 

Egenandel

 

 

0

 

Menerstatning ulykke

 

 

 

 

Egenandel

 

 

0

 

Utgifter

 

 

5

 

Tilleggsinformasjon

 

 

% av forsikringssummen ved menerstatning

 

Forsikringssum

 

 

1 000 000

 

Type forsikringssum

 

 

Fast beløp

 

Minste invaliditetsgrad

 

 

1 %