Barnehagen har utarbeidet rutiner for internkontroll som bl.a. omfatter emner som:

 

01.  Definisjon

02.  Brann og brannvern

03.  Sikkerhet og beredskap

04.  Smittevern

05.  Varsling

06.  Medisiner

07.  Førstehjelp

08.  Psykososiale forhold

09.  Renhold

10.  Mat

11.  Inneklima

12.  Hygiene

13.  Turer og utflukter

14.  Teknisk vedlikehold

15.  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

       og skoler. Veileder IS-2072

16.  Underskrifter

17.  Skjema for avvik og uønsket hendelse