Her er en lenke med gode verktøy til lesetrening og språk

http://lesesenteret.uis.no/

 

Lenke om flerkulturell læring:

http://nafo.hioa.no/

 

 

Lenke til Nasjonalt Senter for Fremmedspråk i Opplæringen

www.fremmedspraksenteret.no/

 

 

Lenke til verktøy for et godt lærmiljø

http://laringsmiljosenteret.uis.no/

 

 

Lenke om opplæring i naturfag i barnehagen

www.forskerfrø.no

 

 

Lenke om matematikkopplæring i bl.a. barnehagen

www.matematikksenteret.no