Lenke til Lov om barnehager (Barnehageloven)

 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64