Irene Berge
Eier og daglig leder

 

 

 

Sissel H. Fossli
Assistent

Kjell Berge
Medeier, regnskap og vaktmester

Katarina Ljubisavljevic

Styrer / Pedagogisk leder

 

  

 

Barnehagen har avtale med noen vikarer som hjelper til ved behov.

Barnehagen har et godt samarbeid med NAV og tar jevnlig imot ungdom som trenger arbeidserfaring eller språktrening.