Søke barnehageplass

Ønsker du plass hos oss i Valle Familiebarnehage?


Du kan søke plass ved å benytte felles opptakssystem via Bergen kommune sin hjemmeside. 

https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket for barnehageåret 2017/2018 er 1.mars.

 

For spørsmål eller omvisning er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder.