Barna i barnehagen har ulykkesforsikring hos If Forsikring.

Nedenfor er utdrag av forsikringsavtalen.

Kollektiv ulykke Grunndekning

08.09.2017

07.09.2018Dekning

Medisinske utgifter ulykke

ForsikringssumUbegrenset


Egenandel0


Menerstatning ulykke

Egenandel0


Utgifter5


Tilleggsinformasjon% av forsikringssummen ved menerstatning


Forsikringssum1 000 000


Type forsikringssumFast beløp


Minste invaliditetsgrad1 %


Kollektiv ulykke Grunndekning

08.09.2017

07.09.2018


709

Dekning

Medisinske utgifter ulykke

ForsikringssumUbegrenset


Egenandel0


Menerstatning ulykke

Egenandel0


Utgifter5


Tilleggsinformasjon% av forsikringssummen ved menerstatning


Forsikringssum1 000 000


Type forsikringssumFast beløp


Minste invaliditetsgrad1 %