Nedenfor finner du lenken til Folkehelseinstituttet sin informasjon når barna bør holdes hjemme fra barnehagen og om noen vanlige sykdommer.

 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/