FAU Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen og de har valgt èn leder og èn vararepresentant som utgjør Foredrerådets ArbeidsUtvalg (FAU)

FAU skal medvirkning til barnehagens innhold og kan følgelig komme med endringer eller tilføyelser til årsplanen.

 

Samarbeidsutvalger SU er sammensatt av to representanter fra de ansatte, to representanter fra foreldre/foresatte og èn representant fra eier. SU velges en gang i året.