Foreldre/foresatte mottar hver måned:

 

Månedsplan - Hva skal vi fokusere på kommende måned

Månedsbrev -   Pedagogisk leders vurdering av sist måned og livet i barnehagen

Meny -                 Hva vi skal spise kommende måned.