Barnehagen er blant de eldste barnehagene i området og utmerker seg med sin hjemmeorienterte driftsform.

Barnehagen har kun 10 barn hvilket gjør at en kan gi hvert enkelt barn individuell oppfølging og tilpasse dagen etter ulike behov.

Foruten frokost og frukt serverer barnehagen et varmt måltid hver dag og det legges stor vekt på sunn og næringsrik mat.

Barnehagen opplever etterspørsel fra foreldre som ønsker i en liten og intim barnehage fremfor et stor og gjennomorganisert sted for deres barn.

Valle Familiebarnehage har i alle år gjort sitt ytterste for å tilfredsstille tilsynsmyndighetens og det offentliges krav.

Barnehagen har et godt samarbeid med Fanavollen Familiebarnehage når vi skal på turer eller arrangementer.