Irene Berge
Eier og daglig leder

Irene Berge
Eier og daglig leder

Sissel H. Fossli
Assistent

Sissel H. Fossli
Assistent

Kjell Berge
Medeier, regnskap og vaktmester

Kjell Berge
Medeier, regnskap og vaktmester

Katarina Ljubisavljevic

Styrer / Pedagogisk leder

 

  

 

Barnehagen har avtale med noen vikarer som hjelper til ved behov.

Barnehagen har et godt samarbeid med NAV og tar jevnlig imot ungdom som trenger arbeidserfaring eller språktrening.