Om oss

Valle Familiebarnehage er en driftsavdelig under Berge Holding AS som er eid av Irene og Kjell Berge.

Valle Familiebarnehage er godkjent for inntil10 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er underlagt Bergen kummune som kontrollinstans.

Uteområdet blir jevlig kontrollert av eksternt kontrollvirksomhet.

Barnehagen legger stor vekt på at barna skal oppleve trygghet, nærhet og tilhørighet.

Det er ansatt pedagogisk leder som utarbeider månedsbrev, månedsplan og årsplan som ivaretar barnehagens faglige innhold.

Barnehagen er religiøst ubundet og prøver å vise respekt for ulik religiøs bakgrunn.

I en Familiebarnehage lever vi som en stor familie noe som innebærer at vi lager mat og spiser sammen, reiser på turer og opplever ting sammen, går på turer i skogen og på fjellet og ellers det familier ofte gjør.

De eldste barna er med i Jungelklubben hvor en forbereder seg til førskolen.