Velkommen til barnehagen hvor vi lever, leker og lærer sammen som vi gjør i en stor familie.